Против вредители

Хлебарки

 

  ХЛЕБАРКИТЕ са от клас INSEKTA подклас PTERYGOTA  разред BLATTODEA.  Те са средно големи насекоми, които имат медицинско значение като механични преносители. Една част от тях са синатропни, т.е. живеят близо до човека - в жилища, кухни, в складове, където има хранителни продукти, канализация, тавани и др. Разпространяват се активно (на собствен ход) и пасивно (при пренасяне на багаж, хранителни стоки, електроуреди и др.). Познати са  над 3500 вида хлебарки. Вредното значение на всички видове хлебарки се състои в това, че пълзейки върху хранителните продукти и в дома ни, понякога ги замърсяват с различни болестотворни вируси и бактерии (на холерата , на коремния тиф и др.), с цисти на едноклетъчни паразити, с яйца на хелминти (тении и детски глисти), предизвикват алергия и астма . Инфекциозните  и  инвазионните агенти се полепват по тялото на хлебарките или преминават през храносмилателния им канал и се изхвърлят с изпражненията им. По този начин те стават механични преносители на причинителите на различни заболявания. През деня хлебарките се крият  в пукнатини и процепи в жилището ,в кухненските шкафове, в бани и тоалетни, в близост до храна и вода. Предпочитат топлите и влажни места, но по принцип те се срещат навсякъде в сградите. Всеядни са и ядат всякакви органични продукти и отпадъци.
 В България най-разпространени  са три вида хлебарки - Blatta orientalis (черна хлебарка), Blattella germanika (кафява или жълта хлебарка) и Periplaneta Americana (американска хлебарка).

                                                                                                                                                                                                                                                                                        BLATTA ORIENTALIS

  Черните хлебарки достигат на големина до 2-2,5 см. Обитава канали, мазета, по-ниски етажи и други влажни места с температура  20-27 градуса.  Продължителността й на живот е около 180 дни. Женските хлебарки могат да гладуват до 30-40 дни, а мъжките - до 15 дни. Хлебарките снасят яйцата си събрани на групи в особени пашкулчета - оотеки. До достигане на полова зрялост личинките претърпяват 6 линеения, първото от които се извършва още в пашкулчето.  Това развитие може да завърши при по-висока температура (30 градуса  ) за 2,5 месеца, при 20 градуса С то става за 6 месеца, а при по-ниска температура то продължава цяла година.

 
 

     BLATTELLA GERMANICA

   
Кафявите или жълти хлебарки на големина достигат  средно 1-1,5см. Живеят средно от 100 дни до една година.  В сравнение с черните те живеят на по-открити и достъпни места. Пашкулите им съдържат от 28 до 56 яйца и се носят от женската хлебарка до 2 часа преди излюпването им. Всяка женска хлебарка може да отложи през  живота си от 4 до 8 капсули.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             


                    PERIPLANETA AMERICANA   

                                                                                                                                                                                                                                                                     

   Американската хлебарка обитава предимно пристанищните градове и корабите. Понякога този вид се среща и на открито. Достига големина 35-40 мм. Женската  хлебарка оформя капсула, която закрепва със секрет на предварително подбрано  място. Отлага 21-59 капсули, всяка съдържаща 16-28 яйца. Продължителността й на  живота  е от 100 дни до 2-3 години.

марки
Подреди по